Workflow

WORKFLOW

 

 Workflow pomáhá zjednodušit a zrychlit vybrané činnosti a procesy ve společnosti. Hlavním přínosem je elektronický oběh dokumentů (faktury, pošta, smlouvy aj.) a přístup k nim. Systém umožňuje ukládání dokumentu do datového úložiště DMS (elektronického archívu) a jejich následné užití (včetně vkládání příloh) v procesu schvalování bez fyzického oběhu dokladů. Výhodou je kontrola aktuálního stavu dokumentů a jednoznačná identifikace odpovědnosti. Podstatně jsou eliminovány prodlevy ve schvalování. Součástí je upozorňování na čekající úkoly pomocí e-mailu.