Výroba

Výroba

 

Výroba jako celek se skládá z evidence a správy zakázek a poptávek, technické přípravy výroby (TPV) a vlastní části řízení (sledování) výroby. TPV umožňuje pořízení a údržbu dat definujících struktury jednotlivých výrobků (kusovníky) včetně použitelných technologických postupů jejich výroby. Na základě údajů ze zakázek (výrobek, odběratel) jsou generovány příkazy pro výrobu (včetně materiálových požadavků) a pro odvádění hotových výrobků. Evidence výrobních operací zajišťuje zadávání údajů o dokončení výroby a dodává přehled o stavu rozpracovanosti zakázek.