Materiálně technické zásobování

MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁSOBOVÁNÍ

 

Modul je určený pro kompletní zpracování skladového hospodářství.

 

Provedení modulu je univerzální, s rozšířením pro firmy s dopravní činností. Je propojen s dalšími moduly SW ISIT jako je např. Dílna, Pokladna, Účetnictví, Zákazník apod. Modul umí zpracovávat data z čerpacích stanic, soubory CCS, přijímá i vystavuje dodací listy v elektronické podobě, eviduje nákupy na vozidla v cizině i tuzemsku atd. Lze jím spravovat, jak vlastní, tak konsignační sklady. Evidenci cen lze volit ve váženém průměru nebo ve FIFO a režim cen může být pro každý sklad odlišný.