Hospodářské listy vozidel

 HOSPODÁŘSKÉ LISTY VOZIDEL

 

Zpracováním všech dostupných údajů o vozidlech podává modul informaci o rentabilitě provozu jednotlivých vozidel.

 

Program zpracovává z dalších modulů výkonové ukazatele a tržby, náklady na PHM, materiál a opravy, účetní údaje o vozidle (pojištění, odpisy, daně aj.), mzdové náklady atd. Vstupy je možno doplnit či opravit a dále zpracovat klíčováním. K motorovým vozidlům se klíčují náklady spárovaných přípojných vozidel. Náklady, které nelze přiřadit přímo k SPZ (režie apod.) se klíčují dle libovolné položky, počtu vozidel či dle uživatelem stanovených koeficientů. Způsob klíčování je zcela v rukou uživatele, stejně jako možnost ukládání údajů v účetních obdobích (měsíc, čtvrtletí, roční nárůst, nárůst od počátku životnosti).

Zpětně jsou údaje z modulu využívány ke kalkulaci přeprav a stanovení ceny za přepravu.