EU

 

DALŠÍ VÝVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ISAD
reg. č. projektu:
CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0000867

 

V rámci programu OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizujeme projekt s názvem:
„DALŠÍ VÝVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ISAD, reg. č. projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0000867".
Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Společnost ISIT, a.s. nabízí komplexní dopravní informační systém IS ISAD a dodává jej dopravním, spedičním firmám a servisním firmám (autoopravny). Předmětem předkládaného projektu je další vývoj tohoto IS s cílem jeho rozšíření o nové moduly a funkce, což přinese možnost nabídnout IS ISAD i subjektům v jiných oborech (výrobních) a zvýší atraktivitu ICT řešení i pro stávající skupinu potenciálních uživatelů z řad dopravních, spedičních a servisních firem.

Cílem předkládaného projektu je vývoj nové verze IS ISAD, která bude oproti současné verzi rozšířena o nové moduly a funkce a bude rovněž disponovat novým grafickým uživatelských rozhraním. Konkrétně se bude jednat o vývoj nového modulu „Řízení výroby“, propojení na profesionální ECM a vývoj nové části ISAD „Manažerský informační systém“ kategorie Business Intelligence pod názvem „ISAD BI“.

Rozšíření a zatraktivnění IS ISAD prostřednictvím realizace projektu přinese rozšíření okruhu potenciálních uživatelů, pro které je IS určen, a také získání nových zákazníků. Celkově je hlavním strategickým cílem projektu zvýšení konkurenceschopnosti produktu žadatele a tím i samotné společnosti ISIT, a.s.