EPO

EPO

 

Modul umožňující odesílat podání na ČSSZ – VREP. Vychází ze zadaných údajů a z dat vzniklých v informačním systému ISAD. Elektronické podání (EPO) je vlastně elektronická datová struktura. Jedno podání může obsahovat 1–1500 tzv. formulářů stejného typu e-podání, kdy každý formulář nese informace odpovídající vyplněnému papírovému tiskopisu.